Estendards. 2014
Sèrie ...en 59 fragments
33 x 54,5 x 33 cm
Residus orgànics i plàstic, metacrilat i ciment
Trofeus. 2014
Sèrie ...en 59 fragments
Dimensiones variables
Restes vegetals, marines i plàstic, acer i ciment
FSWD